Satta Boss
PROFESSOR * ADMIN SIR *
KE KADE SAAL KE MEHANT AUR PARESHRAM AUR KADE SAAL KE EXPERIENCE KE BADH E WALA CHART ABH PUBLIC SEWA PE DALA HAI... ES MAI APPKA DATE (TAREK) WISE APPKO OPEN TO CLOSE DEYA GAYA HAI... AUR E CHART HAR MARKET AUR BAZAR MAI LAAGU HOGA... AUR APP SAABH SE VANATHI HAI KE E CHART KA GALAT ESTE MAAL NA KAARE...
SAAB KHELO SAAB JEETO...GOOD LUCK...

LIFETIME CHART

ALL MARKET OPEN TO CLOSE

100% PASSS DATE BY DATE

DATE (TAREK) OPEN TO CLOSE FIGURE (ANK)
1 4-7-6-5
2 8-1-0-9
3 2-4-3-5
4 6-8-7-9
5 2-1-0-3
6 7-5-6-4
7 8-1-0-9
8 2-5-4-3
9 6-8-7-9
10 0-3-2-1
11 6-5-4-7
12 8-1-0-9
13 2-5-4-3
14 7-6-9-8
15 3-2-0-1
16 4-6-5-7
17 8-1-0-9
18 5-3-4-2
19 8-9-7-6
20 0-3-2-1
21 6-5-4-7
22 9-8-0-1
23 2-5-4-3
24 9-7-6-8
25 0-3-2-1
26 6-5-4-7
27 0-9-8-1
28 3-2-5-4
29 6-9-8-7
30 0-3-2-1
31 5-7-4-6
Telegram Link